Downloads en Links

Brochures: 

 Direct zaaien van snijmaïs: Een alternatief voor ploegen met behoud van een vruchtbare en productieve bodem (2008)

Direct zaaien van maïs in een partnergewas: Zoektocht naar een duurzame teelt (2007)

 

Presentaties/handouts/infoleaflets:

Leaflet Maisteelt in Stroken (2014)

Handout Waaron maisteelt in stroken? (2012)

Handout Techniek en voorwaarden voor een geslaagde teelt (2012)

Maïsteelt in stroken (2011-2012)

Directzaai maïs in grasland (2010)

 

Rapporten en publicaties:

Geen structuurschade meer bij maïs (2011)

Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied. Demopercelen grasklaver en direct zaaien snijmaïs (2010)

Direct sowing of maize in a grass sward. p. 212. In XXI International Grassland Congress - Multifunctional Grasslands in a changing world. Huhhot (2008)

En de boer, hij ploegde niet meer. Literatuurstudie naar effecten van niet kerende grondbewerking versus ploegen (2008)

Bi-cropping fodder maize in an existing (grass)clover sward. In: Joint Organic Congress. Odense, Denmark (2006)

Directzaai van maïs biedt perspectief (1999)

 

Zwitsers langjarig onderzoek naar effecten van direct zaaien van akkerbouwgewassen over 10 jaar (Duitstalig, samenvattingen in het Engels):

- Invloed op bodemstructuur (Cervet e.a., 2001)

- Ontwikkeling van bodemstructuur (Weisskopf en Zihlmann, 2005)

- Bodemleven na 10 jaar (Maurer-Troxler e.a., 2005)

- Organische stof na 11 jaar (Müller e.a., 2007)

 

Links 

Programma Precisie Landbouw: http://www.pplnl.nl/

Niet kerende grondbewerking: http://www.nietkerendegrondbewerking.nl/

Brancheorganisatie Loonwerkbedrijven: http://www.cumela.nl

www.bodembreed.eu

Strip-till in groenbemester / mais / Limburg

http://www.fryslan.nl/7581/column-michel-raaphorst-over-maisteelt-in-het-veenweidegebied/