Organisatie

Het project Maïsteelt in stroken wordt gefinancierd door het Ministerie van EL&I vanuit de demoregeling "Schoon en Zuinig" voor stimulering van energiezuinige en schone technieken in de Nederlandse landbouw. Henk Pol, veehouder en al meer dan 15 jaar bezig de strokenfrees te ontwikkelen, is hoofdaanvrager. Medeaanvrager Hans van Leeuwen is veehouder en betrokken bij de ontwikkeling van de machine.

Het project is een samenwerkingsverband tussen de aanvragers, veehouders, loonwerkers, machinebouwers, toeleveranciers en onderzoek, gericht op de verduurzaming van de Nederlandse maïsteelt. Ons doel is een landelijke dekking met na 2013 minstens 10 loonwerkbedrijven met een strokenfrees en 300 veehouders die de techniek gebruiken, verspreid over de belangrijkste grondsoorten waarop maïs wordt geteeld.

Het project richt zich op de gangbare maïsteelt, waarvoor de techniek nu praktijkrijp is. Er is eerder onderzoek gedaan naar het inzetten van de strokefrees voor de biologische landbouw (zie publicatie van het Louis Bolk Instituut, 2007). Echter, knelpunt is het doeltreffend stil zetten van de groei van het gras waarin de maïs wordt gezaaid. Tot op heden is hier nog geen praktijkrijpe oplossing voor gevonden.

Het Louis Bolk Instituut is hoofduitvoerder en projectleider. Samen met de projectpartners wordt gezorgd voor publiciteit, technische begeleiding van veehouders, technische finetuning van de machine en toegepast onderzoek.

 

Initiatiefnemers en projectpartners:

         

Aanvragers:
- Henk Pol, Uffelte
- Hans van Leeuwen, Linschoten

Deelnemende loonwerkers:
- Van Leeuwen, Linschoten
- Miedema, Vrouwenparochie
- Den Hartog, Culemborg
- Kool, Lexmond
- Zandvliet, Tjalleberd
- De Vlijt, Noordbeemster
- K&D Klooster, Zuidwolde

Mechanisatiebedrijven:
- D. Kuipers (website): locatie Greonterp / locatie Witmarsum
- Van den Berg, Kockengen

Toeleveranciers:
- De Samenwerking, Haastrecht
- Limagrain Nederland, Rilland

Onderzoek:
- Louis Bolk Instituut, Driebergen (hoofduitvoerder en projectleiding)